Vid kortare besök kan man parkera utanför Lidl i 2h (tror jag).

Vid längre besök finns en betalparkering nära Lidl som är markerad med rött kryss nedan.

Om den är full (vilket händer) så finns det en till betalparkering på baksidan. Följ den lila anvisningen till det andra röda krysset.

Om även denna betalparkering är full så finns det en riktigt stor parkering vid slottet. Följ dessa anvisningar för att komma dit: